Doa yang Dibaca ketika Sujud

ALLAH Ta cara berkata Dan ingatlah sementara kami berkata untuk Para Malaikat Sujudlah kau pada Adam lalu sujudlah mereka kecuali jin ia ogah dan sesumbar dan sama dengan dia tertera kategori oknum individu yang ateis QS Al Baqarah 34 Ada beberapa

doa dan bacaan yang diajarkan rasul shallallahu alaihi wa sallam kala bersujud tindakan yang pas sama dengan mengamalkannya secara silih-berganti Misalnya pada saat shalat dinihari kita membaca doa bersujud 1 sementara shalat dzuhur membaca doa sujud 2 dan berikutnya Sehingga semua

sunah utusan Tuhan shallallahu alaihi wa sallam ( Baca Juga : http://goo.gl/kcxmHy ) kita amalkan dan petuah dia sebagai lestari Berikut sekitar doa bersujud yang sesuai kebiasaan pertama Subhaana rabbiyal a laa 3 kali dia sudah membaca doa ini berulang kembali kala bersujud shalat malam sehingga sujud

beliau hampir sama lamanya memakai tampil ia Kedua Subhaana rabbiyal a laa wa bihamdih 3 kali Ketiga Subbuuhun qudduusun rabbul malaaikati war ruuh Yang dimaksud ruuh intern doa ini yaitu Malaikat Jibril Keempat Subhaa nakallahumma rabbanaa wa biham dika allaahum

maghfil lii utusan Tuhan shallallahu alaihi wa sallam banyak membaca doa ini intern rukuk dan sujudnya selepas anjlok nota An Nashr ia lakukan serupa itu dalam rangka mengamalkan mandat dalam simpulan pesan An Nashr HR Bukhari Kelima Allahummagh fir lii dzan bii

kullahuu diqqahuu wa jullahuu wa awwa lahuu wa aa khirahuu wa alaa niya tahuu wa sirrahuu Keenam Allahumma laka sajad tu wa bika aamantu wa laka aslam tu Sajada wajhii lilladzii khala qahuu wa shawwa rahuu wa syaqqa sam ahuu

wa basharahuu tabaarakallahu ahsanul khaaliqiin Ketujuh Subhaana dzil jabaruut wal malakuut walkibriyaa wal adzamah Doa sujud ini tahu beliau mengeja ketika shalat malam ia merepetisi ulang lama sekali ( Baca Juga : http://goo.gl/5Jda1y ) berkat ketika berdiri beliau membaca nota Al Baqarah Ada juga separuh doa

sujud yang eksklusif dibaca sementara shalat malam Berikut diantaranya terutama Subhaanaka allahumma wa bihamdika laa ilaaha illa anta Kedua Allahummagh firlii maa asrar tu wa maa a lantu Ketiga allahumma innii a uudzu bi ridhaa ka min sakhatik wa bi

mu aafatika min uquubatik wa a uudzu bika min ka laa uh shii tsa naa an alaika anta kamaa ats naita alaa nafsik Berdasarkan petunjuk A isyah doa ini dibaca nabi shallallahu alaihi wa sallam ketika dia sujud pada saat

shalat malam

Related Posts

Doa yang Dibaca ketika Sujud
4/ 5
Oleh