Kisah Khalifah Al-Hadi yang Bijaksana (6)


Akhirnya dengan keberanian yang ia kumpulkan Abdullah bin Malik menjawab. “Semoga Allah mengkaruniakan taufik dan hidayah-Nya kepada Tuan, ya Amirul Mukminin, sekarang paduka telah menjadi khalifah. Coba kini kita misalkan, jika putra-putra paduka yang gagal mengikuti peraturan yang telah ditetapkan. Artinya putra paduka itu telah melanggar undang-undang yang berlaku di negeri ini. Mereka sudah tidak mendapatkan pendidikan yang baik. Padahal, di suatu masa kelak, putra paduka itu akan menjadi seorang khalifah yang memegang tampuk kekuasaan di Baghdad ini,” ujar Abdullah bin Malik. “Lalu paduka memerintahkan seorang petugas yang paduka percayai untuk memberi pelajaran kepada putra paduka dan sahabat-sahabatnya yang tergolong nakal. Kemudian putra paduka sendiri bertindak lain. Ia memerintahkan petugas yang paduka percaya itu supaya melalakukan perbuatan yang berlain dengan apa yang paduka perintahkan. Bagaimana sikap paduka?” pungkas Abdullah bin Malik. Islampos
http://goo.gl/1d55eb

Related Posts

Kisah Khalifah Al-Hadi yang Bijaksana (6)
4/ 5
Oleh